Om Sions Wil - verbonden in belijden
De schrijfkring rondom Samuël Rutherford  - Alexander Whyte DD - R.P. Plattèl

De schrijfkring rondom Samuël Rutherford

Alexander Whyte DD - R.P. Plattèl

Tussen 6 juni 1624 en 1661 schreef Samuel Rutherford (1600 – 1661) zijn 365 ‘hemelse’ brieven. Alexander Whyte heeft ruim tweehonderdvijftig jaar later vierentwintig lezingen gehouden over de karakters van een aantal mensen aan wie Samuel Rutherford zijn beroemde brieven schreef. Naast verhelderende biografische opmerkingen geeft hij diepzinnige meditaties over allerlei aspecten van de geestelijke gesteldheid van die mensen en over de tijd waarin zij leefden. In deze lezingen spreekt Alexander Whyte ons nu als lezers aan. Hij vraagt ons om ons eigen leven te leggen naast dat van de briefschrijver en briefontvangers en naast hun geestelijke bevindingen. Hoe is het met de doding van onze begeerte en het onderzoeken van ons eigen hart? Hoe staat het met de kennis van Christus en het leven der Godzaligheid? Het lezen van deze schetsen is daarmee opbouwend. Het zet aan tot zelfonderzoek en maakt jaloers op de genade van die oude tijd.
ISBN: 978-94-6335-056-3
Hardcover, 221 pagina's
€ 6 00
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download

Ontvang onze nieuwsbrief