Om Sions Wil - verbonden in belijden
Een getrouw woord - Petrus Brouwer

Een getrouw woord

Preken over Paulus’ eerste brief aan Timotheüs

Petrus Brouwer

‘In de eerst brief van Paulus aan Timotheüs gaat het niet over Paulus of Timotheüs, maar wordt de Zaligmaker als de Koning der eeuwen zo heerlijk voorgesteld’, zegt P. Brouwer Hoe troostvol is het voor Gods kinderen dat ze niet alleen een goddelijke Zaligmaker in de hemel hebben maar dat Hij ook mens is. Ook het voorbeeld van Paulus, die zich de voornaamste van de zondaren noemt, maar veranderd werd van een vervolger in een belijder, ja zelfs een apostel die alleen wilde weten van Jezus Christus en Dien gekruisigd, is vertroostend. Althans, voor mensen die zichzelf als een vijand en hater van God en de naaste leren kennen. In deze preken is een onderscheidend woord te vinden. Voor degenen die Hem wel met de mond belijden, maar steunen op iets buiten Hem is het een ernstige waarschuwing. Voor bekommerden een bemoediging en voor Zijn bevestigd volk een troostboodschap. De Koning der eeuwen is dat al van eeuwigheid en blijft dat ook te midden van alle wisselingen in de tijd. Een tijd waarin onzekerheid en de vraag: ‘Wat is waarheid?’ veel ervaren en gehoord worden. Ook in de jonge gemeente van Efeze leefden veel vragen over hoe men zich in de christelijke gemeente moest gedragen. Paulus geeft daarvoor aanwijzingen. Zo heeft de brief van de apostel Paulus aan Timotheüs nog niets aan actualiteit verloren. En zo hebben de preken van ds. Petrus Brouwer, een vroeger vermaard maar nu vergeten theoloog, ons nog steeds veel te zeggen. Met een biografie.
ISBN: 978-94-6335-065-5
Hardcover, 115 pagina's
€ 6 00
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download
Winter-Actie

Winter-Actie

vanaf 1 november tot 31-01-2024
   stopt automatisch!

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Copyright © - Website door: