Om Sions Wil - verbonden in belijden
Leven in Egypte - Ds. M.A. Kempeneers

Leven in Egypte

Jozef en jij in de 21e eeuw

Ds. M.A. Kempeneers

Een boek voor jou over Jozef. Als godvrezende jongeman leefde hij middenin de wereld. Hij werd geconfronteerd met allerlei verleidingen en zonden. Net als jij. En daarom kun je veel van hem leren. Het is verbazingwekkend hoe hij middenin de wereld staande is gebleven en zijn geloof niet heeft verloochend. Je kunt veel van hem leren over hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld verleidingen op seksueel gebied en werelds amusement. Wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met lijden en verdriet. Enzovoort. De hoofdstukken in dit boek worden ingeleid met gebeurtenissen uit jouw dagelijkse leven. Zo wordt duidelijk dat de Bijbel geen gedateerd sprookjesboek is, zoals sommigen zeggen, maar onderwijs biedt in de werkelijkheid van elke dag, ook in de 21e eeuw. Maar vooral gaat het om de enige troost in het leven en in het sterven. De Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus staan in deze geschiedenis centraal. Jozef is een type van Christus. Zo is dit boek hopelijk een gids naar Hem toe. Bij elk hoofdstuk staat een te lezen Bijbelgedeelte en een te zingen Psalm. Dat maakt dit boek geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.
ISBN: 978-94-6335-066-2
Paperback, 122 pagina's
€ 12 50
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download

Ontvang onze nieuwsbrief