Om Sions Wil - verbonden in belijden
Mijn ding of het jouwe? - Ada Schouten - Verrips

Mijn ding of het jouwe?

Over zelfverloochening in het leven van elke dag

Ada Schouten - Verrips

Jezelf ontplooien. Dat is de slogan van deze tijd. Een thuis-blijfmoeder wordt soms meewarig aangekeken. Werk je echt niet? Maar je opleiding dan, je talenten? Het begrip zelfverloochening is niet eenvoudig. Ook niet voor mensen die Bijbels willen denken. Dit boekje wil een handreiking zijn voor al diegene die aanlopen tegen hun (on)mogelijkheden. Ook thema's als 'hoe leer je je kinderen zichzelf te verloochenen' en 'kruis dragen' komen aan de orde. Zelfverloochening is heel breed en gaat heel diep. Met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk wil dit boekje een aanzet geven tot een openhartig gesprek, bijvoorbeeld op de vrouwenvereniging of tijdens een Bijbelstudie.
ISBN: 978-94-6335-014-3
Paperback, 80 pagina's
€ 3 95
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download

Ontvang onze nieuwsbrief