Om Sions Wil - verbonden in belijden
Dichterbij II - D.J. Vogelaar

Dichterbij II

Onbekende verhalen uit het Nieuwe Testament naverteld

D.J. Vogelaar

Jaren geleden merkte ik al dat we, leraren én leerlingen, de Bijbel vaak onvoldoende kennen. Sommige gedeelten zijn heel onbekend. Het is nodig dat we ons er echt in verdiepen en de tekst bestuderen. Ook die gedeelten die onbekend zijn, kunnen ons onderwijzen in de dingen van het geloof, de dingen die nodig zijn tot zaligheid! Na het eerste deeltje van Dichterbij, met overwegend vertellingen uit het Oude Testament, volgt nu deel 2 met uitsluitend vertellingen uit het Nieuwe Testament. Ik dacht dat er niet zoveel van deze nieuwtestamentische vertellingen/eenvoudige Bijbelstudies mogelijk waren, maar ik heb me daarin duidelijk vergist. Wat voor mijzelf verrijkend was, mag doorgeven worden aan de jonge generatie (13-17 jaar). De Heere zegene deze uitgave tot de verheerlijking van Zijn grote Naam. D. J. Vogelaar heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt. De doelgroep kent hij ook vanuit zijn catechese-ervaring. Zijn intentie is dat jonge mensen Hem mogen leren kennen, Die Zelf gezegd heeft: ‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5:39).
ISBN: 978-94-6335-070-9
Paperback, 128 pagina's
€ 5 00
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download
Winter-Actie

Winter-Actie

vanaf 1 november tot 31-01-2024
   stopt automatisch!

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief