Om Sions Wil - verbonden in belijden
Waar de liefde woont - Adriaan van Belzen

Waar de liefde woont

Interviews over de drieslag gezin, kerk & school

Adriaan van Belzen

De drieslag gezin-kerk-school is van wezenlijk belang bij de opvoeding van kinderen en jongeren. In een tiental interviews met predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezindte komt het belang van huisgodsdienst, catechisatie en bijbels onderwijs - als genademiddelen bij uitstek - ter sprake. De geïnterviewden zijn afkomstig uit de Hervormde Kerk binnen de PKN, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten.
ISBN: 978-94-91586-55-2
Paperback
€ 5 00
Catalogus 2022

Catalogus 2022

Download hier de najaars catalogus van 2022!

Download
Abonnement
€ 9,95

Abonnement

Actie: Proefabonnement 2 maanden!

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief